Prožít každý den jak nejlépe je to možné

Prožít každý den jak nejlépe je to možné Stáhnout v digitální podobě

Informace o podpůrné a paliativní péči pro pacientky se zhoubným gynekologickým onemocněním a pro jejich blízké. Edukační brožura pacientské organizace Veronica ve spolupráci s ESGO a ENGAGE.

Pod hlavičkou ESGO (Evropská společnost gynekologické onkologie) a ENGAGe (Evropská pacientská organizace), ve spolupráci s Nadačním fondem Hippokrates, vznikla unikátní série edukačních letáků pro onkogynekologické pacientky.