Průvodce léčbou mukozitidy v dutině ústní

Průvodce léčbou mukozitidy v dutině ústní Stáhnout v digitální podobě

Průvodce je určen především pro pacienty s plánovanou nebo již probíhající onkologickou léčbou, včetně pacientů po transplantaci kostní dřeně.

Cílem je poskytnout základní informace o hlavních typech postižení dutiny ústní po chemoterapii nebo radioterapii v oblasti hlavy a krku, včetně informací o infekčních a jiných vzácnějších, ale velmi významných komplikacích, jako jsou např. reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) po transplantaci kostní dřeně a osteonekróza čelisti.