Tým poradců

Vaše dotazy zodpovídají členové Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P.:

Komplexní onkologické centrum Liberec
Fakultní Thomayerova nemocnice
FN Olomouc, Onkologická klinika
UK Katedra psychologie
Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol
FN Plzeň, ORAK
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
Ambulance klinické psychologie
Klinická psychologie a psychoterapie, s.r.o