Tým poradců

Vaše dotazy zodpovídají členové Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P.:

UO a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie a Oddělení klinické hematologie
Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP
Komplexní onkologické centrum Liberec
FN Olomouc, Onkologická klinika
UK Katedra psychologie
Klinika dětské onkologie a hematologie FN Motol
FN Olomouc, Hematoonkologická klinika
Ambulance klinické psychologie
FN Brno, Dětská nemocnice, Klinika dětské onkologie