merkaptopurin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga purinu

Mechanismus účinku léku

  • Merkaptopurin je v buňce metabolizován, jeho metabolity brání syntéze stavebních kamenů DNA a RNA. Některé metabolity (tioguaninové nukleotidy) jsou zabudovány do nukleových kyselin, funkce takové DNA nebo RNA je narušena.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tablety nebo suspenze podávané ústy denně
  • Lze užívat na lačno i s jídlem pokud možno za stejných podmínek. Lék se nemá užívat společně s mlékem a mléčnými výrobky (nejméně 2 hodiny po nebo hodinu před požitím mléka).

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není známo negativní ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.