bikalutamid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, antiandrogeny

Mechanismus účinku léku

  • Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Bikalutamid je syntetický nesteroidní antiandrogen. Váže se na androgenní receptory v buňce a tím blokuje účinek testosteronu na nádorovou buňku, buňka přestává růst. Odpověď nádoru na hormonální léčbu nastupuje zpravidla relativně pomalu.

Registrované indikace

  • Karcinom prostaty
    • lokálně pokročilý s vysokým rizikem progrese, samostatná léčba nebo léčba adjuvantní po radikální prostatektomii nebo radioterapii
    • lokálně pokročilý pokud není vhodná chirurgická kastrace nebo jiný lékařský zásah

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy denně dlouhodobě

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při řízení a obsluze strojů je však třeba si uvědomit, že se může příležitostně objevit ospalost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.