azacitidin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga pyrimidinu

Mechanismus účinku léku

  • Cytotoxický účinek azacitidinu může být výsledkem řady mechanismů, včetně inhibice DNA a RNA a syntézy bílkovin, inkorporace do RNA a DNA a aktivace drah vedoucích k poškození DNA

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce podávaná denně 7 dní každé 4 týdny.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Azacitidin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při užívání byla hlášena únava. Z tohoto důvodu je doporučena opatrnost.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.