BRAF

BRAF je gen kódující protein B-Raf, který má významnou úlohu v přenosu signálů uvnitř buňky, řídí růst a dělení buněk. Při mutaci genu může vnikat bílkovina, která je vysoce aktivní, což může vést ke vzniku nádoru (BRAF je tedy onkogen). Mutace BRAF byla prokázána u řady nádorů. Aktivita proteinu B-Raf může být blokována některými inhibitory proteinových kináz (např. sorafenib), při specifické mutaci V600E mohou být účinné dabrafenib, enkorafenib nebo vemurafenib (tyto léky nejsou účinné, pokud gen mutován není)