vemurafenib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • BRAF je molekula v cytoplasmě buněk, jejím úkolem je zpracovávat a předávat signály. V případě mutace genu BRAF označované jako V600 vysílá molekula BRAF trvale signály aniž je přijímá. Je tak podporován růst buněk a jejich dělení.
  • Vemurafenib blokuje serin/threoninovou kinázu této molekuly a její prorůstové působení. Pokud není gen BRAF mutovaný není lék účinný. V ČR byla toto mutace prokázána asi u 35 % melanomů

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě.
  • Alespoň jedna denní dávka by se neměla užívat na lačno. Tablety se mají polykat celé (nedrtit nekousat).
  • Během léčby vemurafenibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snížit účinnost léku).

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vemurafenib má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti si mají být vědomi možné únavy nebo problémů s očima, což může být důvodem, aby neřídili.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.