sorafenib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

Na povrchu buněk jsou různé receptory pro příjem vnějších signálů (ligandů), po navázání ligandů se aktivuje vnitřní část receptoru – proteinová kináza. Signál je předáván dále do buňky, jsou tak ovlivněny růst a dělení buněk, apoptóza a další vlastnosti. Nádor produkuje růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který aktivuje receptory (VEGFR) jsou na povrchu endotelových buněk, což vede k tvorbě nových cév (angiogeneze). Sorafenib inhibuje tyrosinkinázu několika receptorů a blokuje tak uvedené účinky. Sorafenib inhibuje i VEGFR a brání tak angiogenezi.

Registrované indikace

  • Karcinom jater (hepatocelulární karcinom)
  • Karcinom ledviny

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě. Neužívat s jídlem bohatým na tuky, nebo užívat nejméně hodinu před jídlem nebo 2hodiny po jídle.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

O tom, že by sorafenib ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje, není nic známo.

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

  • Primární nádory jater, žlučníku a žlučových cest (C22-24)
  • Zhoubný novotvar měkkých tkání (C36, C38, 47-49)
  • Zhoubný novotvar kosti (C40-41)
  • Zhoubný novotvar ledviny (C64)
  • Zhoubný novotvar štítné žlázy (C73)