sorafenib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy, antiangiogenní léky

Mechanismus účinku léku

  • Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem zevních signálů, receptorů na povrchu buňky a sítí signálních bílkovin uvnitř buněk. Nadměrná aktivita systému může vést ke vzniku nádoru a podporuje jeho další růst a metastazování a blokuje apoptózu
  • Nádory produkují růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který aktivuje receptory (VEGFR) na povrchu cévních endotelových buněk, to vede k tvorbě nových cév (angiogeneze), které jsou nezbytné pro další růst nádoru.
  • Sorafenib inhibuje kinázu několika signálních bílkovin v nádorových a/nebo cévních endotelových buňkách (CRAF, BRAF, c-KIT, FLT-3, VEGFR, PGDFRβ), přímo blokuje růst nádorových buněk a současně blokuje i angiogenezi. 

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě.
  • Neužívat s jídlem bohatým na tuky nebo užívat nejméně hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • O tom že by sorafenib ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje není nic známo.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.