cytarabin; cytosinarabinosid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga pyrimidinu

Mechanismus účinku léku

  • Cytarabin je v buňce metabolizován, mechanismus účinku není kompletně znám, metabolit pravděpodobně inhibuje enzym DNA-polymerázu a tedy syntézu DNA. Může též být inkorporován do DNA nebo RNA, což negativně ovlivňuje jejich funkce.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Cytarabin nemá na schopnost řídit a obsluhovat stroje žádný vliv.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.