dakarbazin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika
Bývá označován zkratkou DTIC

Mechanismus účinku léku

  • Alkylační látky obsahují alkylovou skupinu, která alkyluje DNA, což vede k jejímu poškození. Buňka s poškozenou DNA se nemůže dělit a umírá.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce nebo infúze

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje vzhledem ke svým nežádoucím účinkům na centrální nervový systém, nebo v důsledku nevolnosti a zvracení.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.