dependentní

Dependentní = závislý.

Například některé karcinomy prsu nebo prostaty mohou mít specifické steroidní receptory a tedy být hormonálně dependentní – závislé na hormonech, které organismus běžně produkuje (estrogeny, androgeny). Součástí léčby pak může být hormonální léčba.

Hormonálně independentní nádor je na hormonech zcela nezávislý již od počátku nebo tuto závislost ztratil během léčby.