játra

Játra (hepar) jsou velká žláza uložená v břiše pod bránicí, mají centrální roli v látkové výměně organizmu. Speciálním žilným systémem (vrátnicová/portální žíla) je do jater přiváděna krev ze střeva, strávené látky jsou zpracovávány řadou enzymů, v játrech je ukládán zásobní glykogen, vytvářejí se zde důležité bílkoviny. V játrech se tvoří žluč, která je žlučovými cestami odváděna do dvanáctníku.

K nejčastějším onemocněním jater patří virový zánět (hepatitida), která při některých typech může vyústit v cirhózu. Při onemocnění dochází ke zvětšení jater (hepatomegalie)

Hepatom / hepatocelulární karcinom je primární nádor jater vycházející z jaterních buněk – hepatocytů, vzniká nejčastěji u jater postižených jiným onemocněním (cirhózou). Léčba je chirurgická – od resekce menší resekce části jater (segmentektomie) až úplné vynětí jater (hepatektomie) s následnou transplantací. Při pokročilém inoperabilním nádoru se zvažuje chemoterapie nebo cílená léčba.

Vzácně se vyskytuje karcinom nitrojaterních žlučovodů.

Hepatoblastom je nádor postihující děti, nejčastější je ve věku kolem 1 roku.

Častější jsou sekundární nádory = metastázy z nádorů v jiných lokalitách. V některých případech, zejména v případě metastáz karcinomu tlustého střeva, jsou možné resekční výkony nebo jiné lokální způsoby léčby metastáz. Ostatní léčba, tedy chemoterapie nebo cílená léčba, je podobná jako léčba příslušného primárního nádoru.

Značka: C22 (Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest)

Více v článcích O nádorech jater a Transplantace jater