hydroxykarbamid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika
Další názvy: hydroxyurea, hydroxymočovina

Mechanismus účinku léku

  • Není znám přesný mechanismus, kterým hydroxykarbamid vyvolává svůj antineoplastický účinek. Pravděpodobně inhibuje enzym (ribonukleotidreduktázu) nutný pro syntézu DNA

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tobolky podávané ústy jednou denně nebo ob den

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Lék může způsobovat ospalost, při užívání může dojít k narušení pozornosti.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.