karmustin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika
Bývá označován zkratkou BCNU

Mechanismus účinku léku

  • Karmustin má alkylační účinek na DNA a RNA, také inhibuje několik enzymů.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce, zpravidla každých 6 týdnů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Obsah alkoholu v tomto léčivém přípravku může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen