karmustin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika. Bývá označován zkratkou BCNU

Mechanismus účinku léku

  • Karmustin má alkylační účinek na DNA a RNA, také inhibuje několik enzymů.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce, zpravidla každých 6 týdnů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Obsah alkoholu v tomto léčivém přípravku může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.