kladribin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga purinu

Mechanismus účinku léku

  • Kladribin je metabolizován v buňce, metabolit je zabudován do DNA. Tato DNA se nemůže replikovat a buňka se tak nemůže dělit. Kladribin rovněž inhibuje enzym zodpovědný za přeměnu ribonukleotidů na deoxyribonukleotidy – stavební kameny DNA

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce podávané 5 dní po sobě

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Kladribin má výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. V případě výskytu některých nežádoucích (např. závratě ospalost) by pacienti neměli řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.