prednison (účinná látka)

Lék ze skupiny kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, glukokortikoidy

Mechanismus účinku léku

  • Prednison je syntetický glukokortikoid. Terapeuticky se využívá především jeho účinků antiflogistických (protizánětlivých), antifibroplastických (blokujících nadměrnou tvorbu vaziva), antiedematózních, antialergických, imunosupresivních a antiproliferativních

Použití léku u onkologických pacientů

  • podpůrná léčba bolesti při postižení kostí nádorem
  • Léčba dušnosti související se zúžením průdušek, otokem nebo postižením plicních mízních cév nádorem (nádorová lymfangoitida)
  • Podpůrná léčba při nechutenství a kachexii (vyhubnutí)
  • Léčba některých nežádoucích účinků

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u n

ěkterých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při dlouhodobé terapii kortikosteroidy (včetně prednisonu) může dojít k nežádoucímu ovlivnění centrální nervové soustavy, které se projeví např. pohybovým neklidem, závratí, bolestí hlavy, změnami a výkyvy nálad, především depresí a mánií

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.