dexamethason (účinná látka)

Lék ze skupiny kortikosteroidy, glukokortikoidy

Mechanismus účinku léku

  • Dexamethason je syntetický glukokortikoid s protizánětlivým účinkem (přibližně 7krát účinnější než prednisolon). Stejně jako ostatní glukokortikoidy má též antialergické, antipyretické (proti horečce) a imunosupresivní účinky. Ovlivňuje syntézu bílkovin pro použití u stavů, kde je nutné dlouhodobé podávání.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Tablety nebo roztok užívané ústy
  • Nitrožilní nebo nitrosvalová injekce (popř. lokální aplikace, např. do kloubu)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nejsou známy

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.