krevní buňky

Krevní buňky (krvinky) jsou buňky, které jsou součásti krve. Patří k nim erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (bílé krvinky) a trombocyty (krevní destičky). V širším smyslu též krvetvorné kmenové buňky v kostní dřeni a vývojová stádia jednotlivých druhů krvinek