lanreotid (účinná látka)

Lék ze skupiny somatostatin a analoga

Mechanismus účinku léku

  • Lanreotid je analog přirozeného somatostatinu, je to inhibitor různých endokrinních exokrinních a parakrinních funkcí. Lanreotid je aktivnější než přirozený somatostatin a prokazuje delší trvání účinku. Tlumí sekreci různých peptidů a tím i jejich účinky.
  • Lanreotid má i antiproliferativní účinky na nádorové buňky

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrosvalová injekce jednou za 4 týdny (až za 8 týdnů)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Lanreotid má mírný nebo středně závažný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, při použití byla hlášena závrať, při níž pacient nesmí řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.