léčebná linie (řada)

Při léčbě pokročilého nádoru (neoperovatelného nebo metastatického nebo hematologického) se používá medikamentózní léčba.

Úvodní režim léčby (chemoterapie ap.) se označuje jako první linie (řada). Tato léčba se ukončuje po dosažení předepsaného počtu cyklů, předepsané délky léčby nebo při progresi / relapsu nemoci. Pokud dojde k progresi nebo relapsu, je použita další medikamentózní léčba, jde o léčbu druhé linie. Podobně může následovat třetí a další linie léčby.