leuprorelin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, analoga (agonisté) LHRH

Mechanismus účinku léku

  • Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Hypothalamus (část mozku) produkuje hormon nazývaný gonadoliberin (GnRH nebo též LHRH), který řídí tvorbu a uvolňování dalších hormonu (LH a FSH) v hypofýze, ty pak přímo ovlivňují produkci hormonů ve vaječnících a varlatech.
  • Leuprorelin je syntetický analog (GnRH), mění uvolňování LH a FSH z hypofýzy a následně tvorbu testosteronu ve varlatech. Při jeho podávání nejprve přechodně stoupne hladina testosteronu (což může být spojeno s přechodným zhoršením obtíží, například bolestí v kostech) a následně klesne. Pokud jsou buňky karcinomu prostaty na testosteronu závislé, vede k léčba leuprorelinem k zastavení růstu

Registrované indikace

  • Karcinom prostaty
    • symptomatická léčba pokročilého onemocnění citlivého k hormonální léčbě
    • léčba lokálně pokročilého onemocnění souběžně s radioterapií nebo po její ukončení

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednou za 3 měsíce nebo jednou za 6 měsíců

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být ovlivněna v důsledku únavy závratí a poruch vidění jako možných nežádoucích účinků léčby nebo projevů základního onemocnění.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.