MEK (mitogenem aktivovaná proteinová kináza)

MEK je člen signální kaskády označované jako MAPK/ERK, která přenáší a moduluje buněčné signály. MEK přenáší signál BRAF aktivovaného mutací V600E nebo RAF. Přenosu signálu na další molekulu mohou bránit specifické inhibitory proteinové kinázy (např. binimetinib, kobimetinib, selumetinib, trametinib)