binimetinib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

  • Binimetinib inhibuje kinázovou aktivitu MEK1 a MEK2, tyto molekuly jsou vysoce aktivována v buňkách s mutací genu BRAF, aktivita podporuje růst a dělení buněk. Binimetinib inhibuje růst melanomových linií s mutací BRAF

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě, tablety se mají polykat vcelku a zapít vodou. Mohou se užívat s jídlem nebo bez jídla.
  • Užívá se v kombinaci s enkorafenibem
  • Během léčby se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou ovlivnit účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Binimetinib má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. U některých pacientů byly hlášeny poruchy zraku. Pacient by neměl řídit a obsluhovat stroje při poruše zraku nebo jiném nežádoucím účinku, který může ovlivnit jejich schopnosti

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).