ixazomib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatika, inhibitory proteazomu

Mechanismus účinku léku

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou týdně, tři týdny ze čtyř
  • Užívá se nejméně 1 hodinu před jídlem nebo alespoň 2 hodiny po jídle, tobolku spolknout celou a zapít vodou, nedrtit, neotvírat
  • Během léčby se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Byly pozorovány únava a závratě, v případě výskytu by pacient neměl neřídit nebo neobsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).