mitomycin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorová antibiotika

Mechanismus účinku léku

  • Mitomycin se ve tkáni aktivuje na alkylační agens, alkyluje DNA, což vede k jejímu poškození. Buňka s poškozenou DNA se nemůže dělit a umírá

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní nebo intraarteriální (do tepny) injekce nebo infúze.
  • Podání do dutin (instilace) včetně močového měchýře.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Mitomycin C přímo neovlivňuje pozornost při řízení vozidel a obsluze strojů. Při manifestaci některých nežádoucích účinků (celková slabost letargie) je ovlivnění pozornosti možné.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.