idarubicin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorová antibiotika

Mechanismus účinku léku

  • Idarubicin se váže na DNA, a to současně na oba řetězce (to se nazývá interkalace). Interkalace znemožňuje replikaci ("kopírování") DNA při dělení buňky a "přepis" genu do RNA, což blokuje tvorbu bílkovin. Idarubicin dále inhibuje enzym topoizomerázu II, který se významně podílí na replikaci DNA, pokud je blokován, DNA se rozpadá. Idarubicin lépe proniká do buněk než doxorubicin.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 5-10 minut 3 – 5 dní po sobě

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Účinky idarubicinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.