epirubicin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorová antibiotika

Mechanismus účinku léku

  • Epirubicin se váže na DNA, a to současně na oba řetězce (to se nazývá interkalace). Interkalace znemožňuje replikaci ("kopírování") DNA při dělení buňky a "přepis" genu do RNA, což blokuje tvorbu bílkovin. Epirubicin dále inhibuje enzym topoizomerázu II, který se významně podílí na replikaci DNA, pokud je blokován, DNA se rozpadá. Epirubicin a jeho prekursory jsou produkovány geneticky upravenou bakterií Streptomyces peuceutius

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 3-5 minut, zpravidla každé 3 týdny
  • U karcinomu močového měchýře se může provádět instilace ("výplach") asi 1-2 hodiny, týdně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Epirubicin může způsobovat epizody nevolnosti a zvracení, které mohou dočasně vést ke zhoršení schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.