doxorubicin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorová antibiotika

Mechanismus účinku léku

  • Doxorubicin se váže na DNA, a to současně na oba řetězce (to se nazývá interkalace). Interkalace znemožňuje replikaci ("kopírování") DNA při dělení buňky a "přepis" genu do RNA, což blokuje tvorbu bílkovin. Doxorubicin dále inhibuje enzym topoizomerázu II, který se významně podílí na replikaci DNA, pokud je blokován, DNA se rozpadá. Doxorubicin se váže na tuky buněčné membrány a poškozuje ji.
  • Zvláštní formou přípravku jsou lipozomální doxorubicin a pegylovaný lipozomální doxorubicin. Lipozomy jsou uměle připravené kulovité částice. Uzavření doxorubicinu do lipozomu vede ke snížení hladiny léku v srdci a v zažívacím traktu, což snižuje výskyt nežádoucích účinků. Při pegylaci je na povrch lipozomu navázána další látka, která brání rychlému rozkladu lipozomu bílými krvinkami.
  • Doxorubicin je cytotoxické antracyklinové antibiotikum izolované z kultur bakterie Streptomyces peuceutius, var. caesius.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 3 – 10 minut, frekvence dle režimu léčby.
  • U karcinomu močového měchýře se může provádět instilace ("výplach") asi 1-2 hodiny
  • V některých případech lze doxorubicin podat do tepny vedoucí k nádoru
  • Během léčby doxorubicinem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Účinky doxorubicinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny. Po podání lipozomálního doxorubicinu byly hlášeny závratě a ospalost, při těchto účincích by se nemělo řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.