doxorubicin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytotoxická antibiotika

Mechanismus účinku léku

Doxorubicin se váže na DNA, a to současně na oba řetězce (to se nazývá interkalace). Interkalace znemožňuje replikaci („kopírování) DNA při dělení buňky a „přepis“ genu do RNA, což blokuje tvorbu bílkovin. Doxorubicin dále inhibuje enzym topoizomerázu II, který se významně podílí na replikaci DNA, pokud je blokován, DNA se rozpadá. Doxorubicin se váže na tuky buněčné membrány a poškozuje ji.
Zvláštní formou přípravku jsou lipozomální doxorubucin a pegylovaný lipozomální doxorubicin. Lipozomy jsou uměle připravené kulovité částice. Uzavření doxorubicinu do lipozomu vede ke snížení hladiny léku v srdci a v zažívacím traktu, což snižuje výskyt nežádoucích účinků. Při pegylaci je na povrch lipozomu navázána další látka, která brání rychlému rozkladu lipozomu bílými krvinkami.
Doxorubicin je cytotoxické antracyklinové antibiotikum izolované z kultur bakterie Streptomyces peuceutius, var. caesius.

Registrované indikace

 • Nádory hlavy a krku
 • Karcinom žaludku
 • Karcinom jater (hepatocelulární)
 • Karcinom plic
 • Sarkomy měkkých tkání a kostí, Ewingův sarkom
 • Karcinom prsu
 • Karcinom endometria (těla děložního)
 • Karcinom vaječníků
 • Karcinom prostaty
 • Nádory varlat
 • Karcinom močového měchýře
 • karcinom štítné žlázy
 • Neuroblastom
 • Lymfomy
 • Leukemie
 • Myelom
 • Kaposiho sarkom

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní infúze 3 – 10 minut, frekvence dle režimu léčby.
 • U karcinomu močového měchýře se může provádět instilace (výplach) asi 1-2 hodiny
 • V některých případech lze doxorubicin podat do tepny vedoucí k nádoru
 • Během léčby doxorubicinem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinky doxorubicinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly systematicky hodnoceny. Po podání liposomálního doxorubicinu byly hlášeny závratě a ospalost, při těchto účincích by se nemělo řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

 • Zhoubný novotvar bronchu a plíce (C34)
 • Zhoubný novotvar měkkých tkání (C36, C38, 47-49)
 • Zhoubný novotvar kosti (C40-41)
 • Zhoubný novotvar prsu (C50)
 • Zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)
 • Zhoubný novotvar těla děložního (C54)
 • Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57)
 • Gestační trofoblastická nemoc (C58)
 • Zhoubný novotvar močového měchýře (C67)
 • Zhoubný novotvar štítné žlázy (C73)
 • Zhoubný novotvar bez určení lokalizace (C80)
 • Zhoubné novotvary lymfatických tkání (C81-86)
 • Neuroendokrinní nádory