R-CHOP

R-CHOP ke zkratka pro léčebný režim sestávající z rituximabucyklofosfamidudoxorubicinuvinkristinu a  prednisonu. Užívá se k léčbě některých lymfomů