vinkristin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny rostlinné alkaloidy barvínku (Vinca) a jejich deriváty
Bývá označován zkratkou VCR

Mechanismus účinku léku

Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Vinkristin brání vzniku mikrotubulů. Bez vřeténka se buňka nemůže dělit. Vinkristin může také ovlivňovat jiné buněčné systémy, jako je syntéza DNA a RNA, syntéza lipidů aj.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce nebo infúze zpravidla jednou týdně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vzhledem k nežádoucím účinkům (neurologickým) by se měla vzít v úvahu možnost ovlivnění schopnosti řídit vozidla.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.