exprese / overexprese

Každá buňka obsahuje úplnou genetickou informaci pro tvorbu všech bílkovin (receptorů, enzymů apod.), avšak aktivní jsou jen ty geny, které konkrétní typ buňky potřebuje ke své stavbě a činnosti. O expresi genu / příslušné bílkoviny mluvíme v případě, kdy je daná bílkovina v buňce přítomna (exprimována).

V nádorové buňce mohou být exprimovány bílkoviny, které ve výchozí tkáni přítomny nejsou, nebo je množství (exprese) bílkoviny výrazně vyšší než v normální tkáni = overexprese.

Exprese / overexprese jednotlivých bílkovin v nádorových buňkách se hodnotí v histologickém preparátu pomocí specifických protilátek metodou imunohistochemie (IHC)
Standardně se vyšetřuje u karcinomu prsu exprese hormonálních receptorů  a řady dalších biomarkerů, např. HER2, PD-1L atd. Pozitivita je podmínkou pro užití specifické léčby. U lymfomů a leukémií se vyšetřuje exprese CD antigenů, kterými se identifikují jednotlivé typy krevních buněk.

Vyšetřuje se exprese řady dalších bílkovin / antigenů, jejichž (ne)přítomnost pomáhá blíže specifikovat buněčný typ nádoru.