samarium (153Sm) lexidronam (účinná látka)

Lék ze skupiny terapeutická radiofarmakapaliativní léčbě bolesti (látky vychytávané v kostech)

Mechanismus účinku léku

  • Lék má afinitu ke kostní tkáni a koncentruje se v oblastech přeměny kostí (v metastázách), kde dosahuje asi 5x vyšší koncentrace než v normální kosti. Emituje záření beta a gama

Registrované indikace

  • Paliativní léčba bolestí při mnohočetných kostních osteoblastických metastázách, které při skenování kostí vychytávají techneciem (99mTc) značené bisfosfonáty

Způsob užívání léku

  • Jednorázová nitrožilní injekce trvající asi 1 minutu, případné opakování nejdříve po 8 týdnech

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o všech indikacích kontraindikacích kombinacích s jinými léčivy nežádoucích účincích pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod. Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.