thalidomid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny imunosupresiva

Mechanismus účinku léku

  • Thalidomid má imunomodulační a protizánětlivé účinky a potenciální protinádorové účinky. Údaje ze studií naznačují, že účinky thalidomidu mohou být spojeny s potlačením nadměrné produkce tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) a se snížením exprese určitých adhezívních molekul zúčastněných v procesu migrace leukocytů a s antiangiogenní aktivitou.
  • Thalidomid je také nebarbiturátové hypnotické sedativum působící v CNS (lék byl používán původně jako sedativum, podávání těhotným ženám vedlo však k těžkému poškození plodu deformace končetin). 

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně (nejlépe před spaním, vyvolává ospalost)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Thalidomid může způsobovat únavu, závratě, ospalost a rozmazané vidění. Pokud má pacient tyto příznaky, neměl by řídit obsluhovat stroje ani provádět nebezpečné úkony.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.