toremifen (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, antiestrogeny, SERM

Mechanismus účinku léku

  • Hormonální léčba karcinomu prsu je možná jen v případě, že v nádorových buňkách je prokázán estrogenní receptor (ER) a/nebo progesteronový receptor (PR PgR). Růst takových buněk je závislý na estrogenních hormonech.
  • Toremifen je syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na estrogenní receptory v buňce a tím blokuje účinek estrogenních hormonů. I když se jedná o antiestrogen, v některých tkáních se chová rovněž jako estrogen. Někdy se proto označuje jako selektivní modulátor receptoru pro estrogen (SERM). Toremifen tedy blokuje prorůstový vliv estrogenu na nádorovou buňku, buňka přestává růst. Odpověď nádoru na hormonální léčbu nastupuje zpravidla relativně pomalu.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tablety podávané ústy jednou denně dlouhodobě

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Toremifen nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen