Pediatrická onkologie

V této části najdete zápisy z jednání Sekce pediatrické onkologie.

Vzhledem k dynamickému rozvoji a prohlubující se specializaci onkologie pracují v rámci onkologické společnosti také odborné sekce a pracovní skupiny. Informace o složení a činnosti sekcí naleznete zde.  Sekce mladých onkologů (2014) Slouží cílené komunikaci s lékaři ve věku do 45 let...

Pediatricko onkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (POS ČOS ČLS JEP)  je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), která sdružuje lékaře i ostatní pracovníky se zájmem o dětskou onkologii,...

Cílem pediatricko onkologické sekce je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku dětské onkologie, usilovat o jejich využívání v péči o nádorem nemocné děti a mladistvé a podílet se na zvyšování odborných znalostí...

Aktualizovaný seznam preparátů off label k projednání s plátci zdravotní péče

Sekce pediatrické onkologie na svém zasedání 2. - 3.2. 2023 rozhodla o přípravě aktualizovaného návrhu seznamu nezbytných léčiv pro onkologicky nemocné děti mimo SPS. Zveřejňujeme návrh připravený KDHO FN Motol a KDO FN Brno. 

Zápis ze zasedání výboru Sekce pediatrické onkologie dne 8. října 2011 v Ústní nad Labem.

Zápis ze zasedání výboru Sekce pediatrické onkologie dne 21. dubna 2011 v Brně.

Zápis ze zasedání Sekce pediatrické onkologie ze dne 17.11.2007.