Zasedání výboru POS ČOS: 21.4.2011

Zápis ze zasedání výboru Sekce pediatrické onkologie dne 21. dubna 2011 v Brně.

Přítomni:

prof. Štěrba, prof. Starý, prof. Eckchlager, prim. Šmelhaus, prim.Bajčiová, Dr Kepák, Dr Múdry, Dr Kabíčková

Host:

doc. RNDr L.Dušek,PhD –IBA LFMU Brno

Zápis:

  1. doc Dušek přednesl  projekt společné databázi založenou na projektu „Gandalf“ a informoval výbor  POS ČOS o výsledcích dosavadního jednání s vedením FN Motol
  2. členové výboru diskutovali o vypracování a přehledu postupů a léčebných protokolů v dětské onkologii a hematologii, které by byly publikovány v tzv „Modré knize“  , nebylo dosaženo konsensu
  3. problematika organizačního zabezpečení akademických klinických studií  za současné situace absence podpory ze strany organizátorů a plátců péče  v ČR. POS ČOS opakovaně deklaruje, že léčbu optimalizující akademické klinické studie jsou standardem  péče v dětské onkologii a hematologii. Předseda a vědecký sekretář budou i nadále jednat s plátci i organizátory péče s cílem zabezpečit standardní úhrady ze strany zdravotních pojišťoven a státu na realizaci léčbu optimalizujících akademických klinických studií.
  4. dr Múdry přednesl nově otevřené  klinické studie pro léčbu  kostních sarkomů (EuroEwing 08) a randomizovanou klinickou studii fáze II pro metastatické sarkomy měkkých tkání, součástí které jsou v experimentálním ramenu  nové biologické léky (bevacizumab, multikinázové inhibitory event m-TOR inhibitory)
  5. prof. Štěrba informoval výbor o nových klinických studích pro léčbu nádorů CNS (PNET 5, PNET 6, rekurentní medulloblastomy –MEMMAT)
  6. další zasedání výboru POS ČOS bude v průběhu XXI. konference v Ustí n/Labem v řijnu 2011