Organizace sekce

Pediatricko onkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (POS ČOS ČLS JEP)  je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), která sdružuje lékaře i ostatní pracovníky se zájmem o dětskou onkologii, členy ČOS ČLS JEP. Podmínkou členství v sekci je členství v ČOS, akcí sekce se mohou bez hlasovacího práva účastnit i nečlenové ČOS, zpravidla odborníci v jiných oborech angažovaní v péči o nádorem nemocné děti. 

Poslední volby do sekce proběhly v únoru 2023:

Vedení POS ČOS 

Předseda

prof. MUDr Jaroslav Štěrba, PhD.

Vědecký sekretář

doc. MUDr. Lucie Šrámková PhD.

Členové   výboru

  • prof. MUDr Jan Starý, DrSc.
  • prim.MUDr Viera Bajčiová,CSc
  • as.MUDr Peter Múdry, PhD
  • as.MUDr Tomáš Kepák
  • Prim.MUDr Vratislav Šmelhaus
  • prof.MUDr Tomáš Eckschlager,CSc
  • as.MUDr Edita Kabíčková

Instituce POS ČOS

Podívejte se na  Specializovanou část ve sktruktuře onkocenter

Klinika dětské onkologie FN Motol a II. LF UK

přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
adresa: V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, 150 06
telefon (sekretariát): 224 436 401
web: www.fnmotol.cz

Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice

přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD
adresa: Černopolní 9, Brno, 662 63
telefon (sekretariát): 545 122 614
web: www.fnbrno.czwww.uoc.muni.cz

Garantem úrovně péče o děti s leukemií je na celostátní úrovni Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČHS a ČPS.

Chcete pracovat v naší sekci? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v naší sekci, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.