Sekce pediatrické onkologie

Cílem pediatricko onkologické sekce je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku dětské onkologie, usilovat o jejich využívání v péči o nádorem nemocné děti a mladistvé a podílet se na zvyšování odborných znalostí členů.  Zaměřili jsme se hlavně na poskytnutí kontaktů a možnost konzultace problematiky dětské onkologie, protože "dětské nádory" se mohou, i když vzácně, vyskytnout i u dospělých.