Zasedání POS ČOS ze dne 17.11.2007

Zápis ze zasedání Sekce pediatrické onkologie ze dne 17.11.2007.

  1. Na BOD 2008 připravíme všeobecný blok dětské onkologie bez dominantního specifičtějšího tématu.
  2. Na Pediatrický sjezd v Jihlavě v září 2008 připravíme společný blok dětské hematologie a onkologie - témata: chyby v diagnostice nádorů, lymfadenitis.
  3. Témata na XVIII. Konferenci dětských hematologů a onkologů v Plzni - vzácné nádory (nádory jater, retinoblastom, karcinomy, endokrinní n.) a pozdní následky.
  4. Dr.Weinreb připraví podklady k založení virtuální tkáňové banky dětských solidních nádorů – termín do příštího zasedání.
  5. Do 31.1.2008 proběhne výměna epidemiologických dat obou pracovišť za rok 2007.
  6. Do 15.12.07 připravíme seznam protokolů k uveřejnění na LINKOS. To poslouží jako podklad se zdravotnickými pojišťovnami.
  7. Vedení POS ČOS vstoupí do jednání se zákonodárnou i výkonnou mocí s cílem prosadit administrativní zakotvení obecně uznávaného faktu že “standardem v dětské onkologii je léčba v rámci klinických studií“ a vyřešila tak stávající obrovské problémy s hledáním sponzora a zajištěním pojištění akademických, nonprofitních klinických studií.
  8. Přistoupení k EUROAMOS - zajišťuje reprezentant ČR dr. Mottl.
  9. Příští zasedání bude v rámci BOD 2008 - zajistí prof.Štěrba.