Zasedání výboru POS ČOS: 8.10.2011

Zápis ze zasedání výboru Sekce pediatrické onkologie dne 8. října 2011 v Ústní nad Labem.

Přítomni: prof. Štěrba, prof. Starý, prim.Bajčiová, Dr Múdry

Zápis:

  1. současná koncepce  léčby v dětské onkologie formou akademických  klinických studií
  2. problémy aktivní participace pracovišť dětské onkologie a hematologie České republiky v akademických klinických studiích a reálný počet studií, problémy financování klinických studií v dětské onkologii (pojištění, datamanagement)
  3. pokračování sběru dat do registru dětských  malignit v ČR s podporou MzD
  4. úzká spolupráce s rodičovskými organizacemi
  5. spolupráce s nadačními fondy
  6. sjednocení studie PANCARE  v rámci ČR a její prezentace na mezinárodní úrovni  v rámci SIOP
  7. zastoupení představitelů dětské onkologie v poradním sboru SUKL pro pediatrii
  8. domluva stran pracovního setkání dětských radiologů  v Brně se zaměřením na 2.čtení radiologické dokumentace  - termín – do konce roku 2011
  9. další zasedání výboru se uskuteční příští rok v průběhu Brněnských onkologických dní