Aktualizovaný seznam preparátů off label k projednání s plátci zdravotní péče

Sekce pediatrické onkologie na svém zasedání 2. - 3.2. 2023 rozhodla o přípravě aktualizovaného návrhu seznamu nezbytných léčiv pro onkologicky nemocné děti mimo SPS. Zveřejňujeme návrh připravený KDHO FN Motol a KDO FN Brno. 

Členové sekce pověřili předsedu a vědeckého sekretáře/místopředsedkyni vedením jednání s plátci péče ohledně úhrad off label preparátů, bez nichž je dnešní moderní léčba dětí s nádory nepředstavitelná (viz. zápis z jednání)

Aktualizovaný seznam preparátů off label k projednání s plátci zdravotní péče (pdf). Dostupné i jako Excel

Klíčová slova
Pediatrická onkologie