Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Zápis z 34. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 22.1. 2020
MUDr. Viktor Maňásek

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Andrášková, Benešová
Omluveni: Pazdrová, Šmejkalová- Musilová. Nedostavila se: Bencsiková
Hosté: Smitka, Mošnová

Zápis z 33. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 8.10. 2019
MUDr. Viktor Maňásek

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Pazdrová, Šmejkalová- Musilová
Omluveni: Andrášková, Benešová, Švébišová, Bencsiková
Host: Smitka, Mošnová, Novotný

Zápis z 32. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 23. 4. 2019
MUDr. Viktor Maňásek

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Andrášková
Omluveni: Pazdrová, Tuček, Šmejkalová- Musilová, Benešová, Švébišová, Bencsiková
Host: Smitka, Voplakal, Cheníčková

Zápis z 31. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 22. 1. 2019
Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Pazdrová, Andrášková, Smitka, Mošnová
Host: Mgr. Petr Břicháček

Zápis z 30. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 3. 10. 2018
Přítomni: Bc. Andrášková , dr. Beneš, dr. Holečková, dr. Tuček, dr. Maňásek, dr. Bencsiková
Hosté: P. Břicháček, Mgr. Mošnová, Ing. Smitka, MUDr. Moravec, MUDr.Jakubovitšová, p. Sersenová
Omluveni: dr. Benešová, dr. Pazdrová, dr. Šmejkalová Musilová, dr. Švébišová, doc. Tomiška
MUDr. Viktor Maňásek
Přítomni: Bc. Andrášková , dr. Beneš, dr. Benešová, dr. Holečková, dr. Tuček, dr. Maňásek
Hosté: P. Břicháček, Mgr. Mošnová, PhDr. Nováková, Ing. Smitka, Mgr.Tomečka
Omluveni: dr. Bencsiková , dr. Pazdrová, dr. Šmejkalová Musilová, dr. Švébišová, doc. Tomiška
MUDr. Viktor Maňásek

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Přítomni: dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Tuček, dr.Pazdrová, V.Andrášková, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
Hosté: Mgr.Mošnová, Ing.Smitka, Bc.Kautská, M.Pokorný
Omluveni: dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová