Zápis z 33. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 8.10. 2019

Zápis z 33. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 8.10. 2019

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Pazdrová, Šmejkalová- Musilová
Omluveni: Andrášková, Benešová, Švébišová, Bencsiková
Host: Smitka, Mošnová, Novotný

 1. Dr. Maňásek uvítal přítomné.
 2. Revize programu, shrnutí minulého zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání.
 3. Dr.Švébišová ukončila své působení v PSNPO. Členové PSNPO děkují za dosavadní účast a spolupráci.
 4. Listopadový kurz „Nutriční péče v onkologii“, dohodnutý s prof. Odrážkou pro katedru Radiační onkologie, zrušen pro malý počet účastníků.
 5. Debata ohledně možností postgraduální předatestační nutriční edukace. Není prostor pro zařazení nutriční problematiky do předatestačního kurzu ve větší míře, než je nyní. Optimálně se tedy jeví edukace formou e-learningového kurzu.
 6. E-learning kapitoly – chybí ještě několik kapitol, autoři doplní a zašlou dr.Holečkové do konce října. Po kompletizaci v plánu revize projektu na dalším jednání PSNPO, představení  ČOS, vyřízení kreditů, zařazení do předatestační přípravy. Žádost na výbor SKVIMP o zařazení e-learningu jako součásti přípravy k získání licence F016.
 7. Ing.Smitka – představení projektu edukace onkologů. První podmínku realizace e-learningu a jeho distribuce. Další kroky dle výsledku.
 8. Brožury Doporučení pro výživu v onkologii – již plně distribuovány. V plánu dotisk po korektuře.
 9. BOD 2020 – v plánu zařazení nutričního bloku do hlavního programu, zaměřeného na snížení toxicity protinádorové léčby. Dr.Tuček osloví předběžně dr.Kozákovou a dr.Obermannovou. Následně dohoda stran možností propagace sympozia.
 10. Snídaňové sympozium PSNPO na BOD 2020 – program obdoba SKVIMP
 11. European Cancer Patient Coalition. Cestou Aliance nutriční péče (APNP) distribuce materiálů. V plánu dotisk brožur v češtině, vyvěsení v pdf formátu na linkos. Distribuce na onkologická pracoviště. 
 12. Projekt „Bioimpedanční analýza“, který byl prováděn již v MOÚ Brno v KOC Nový Jičín, ÚRO NNB. Aktuálně sběr dat probíhá  v KOC Jihlava. V plánu cílový počet 240 pacientů. Pak proběhne analýza nasbíraných dat.
 13. kurz pro NT pracující v onkologii – 2. ročník kurzu v Jihlavě v 11/2019. Strukturu kurzu představila Mgr.Mošnová.
 14. Blok na SKVIMP 2020. Předběžně zatím témata: data Remune (dr.Beneš), projekt sarkopenie bioimpedanční analýza (dr.Tuček), sarkopenie ESMO (dr.Maňásek), využití denzitometrie pro monitoring tělesného složení (přednášející bude vybrán).
 15. Publikace doc.Kohout – onkologické kapitoly, sepsané členy výboru PSNPO, přijaty s drobnými požadavky na úpravy. Nutno dodat přílohy v lepším rozlišení.
 16. Mgr.Mošnová žádá o udělení souhlasu použít adaptovaný dotazník PSNPO pro nutriční skrínink pacientů s revmatoidní artritidou.Členové PSNPO souhlasí. 
 17. Termín dalšího jednání PSNPO 22.1.2020 v 16.00 hod

Zápis vypracoval: V.Maňásek