Zápis z 34. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 22.1. 2020

Zápis z 34. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 22.1. 2020

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Andrášková, Benešová
Omluveni: Pazdrová, Šmejkalová- Musilová. Nedostavila se: Bencsiková
Hosté: Smitka, Mošnová

 1. Dr. Maňásek uvítal přítomné.
 2. Revize programu, shrnutí minulého zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání.
 3. E-learning – provedena kompletizace kapitol, do 6 týdnů dotvoření pracovní verze k zaslání k finální revizi - do konce února, následně připomínky zaslat dr.Holečkové. Oslovit ČOS, SKVIMP, finanční rozvaha e-leon, prezentace v únoru na AVKV formou grantu.
 4. Prosazení e-learningu do volitelných předmětů v rámci pregraduálního studia  -dr.Tuček, nabídnutí dna SR – Mgr.Mošnová, Ing.Smitka. Nabídnutí odborným společnostem ke zvážení.
 5. F016 – 3 garanti – Kohout, Těšínský. Sobotka. Začlenění e-learningu do přípravy na  F016 - nutno via IPVZ – oslovení doc.Těšínského. Prezentace v rámci kongresu SKVIMP.
 6. BOD – abstrakta na BOD do 15.2.  Prezentace nutriční problematiky ve formě sympozia i nutričního bloku. Snídaňové symp. Standardně pátek ráno – 3 prezentace dr.Holečková a dr.Tuček, hlavní blok  Sarkopenie - skrytá příčina toxicity a důsledek neefektivity onkologické léčby 24.4. od 9.30-11hod. (zahraniční speaker, dr.Maňásek, dr.Tuček).
 7. SKVIMP program pátek dopoledne onkoblok – Remune Beneš, BIA Tuček, sarkopenie ESMO, zahraniční ppt
 8. za podpory PSNPO se konal dne 7. -.8.11.2019 v pořadí již druhý seminář pro nutriční terapeuty Nutriční péče v onkologii II.v Jihlavě. Zpětná vazba velmi pozitivní. NT projevili zájem o vzdělávání e-learningovou formou, pro kterou by bylo možné použít záznam ze semináře předchozího roku.
 9. Projekt BIA – statistická analýza započne ihned po kompletizaci dat
 10. Kapitola do Modré knihy – aktuálně bez změn, na příštím setkání návrhy na aktualizace kapitoly.
 11. Další setkání 30.9.2020 v 16,00 hod Praha