Zápis z 29. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 19.4.2018

Přítomni: Bc. Andrášková , dr. Beneš, dr. Benešová, dr. Holečková, dr. Tuček, dr. Maňásek
Hosté: P. Břicháček, Mgr. Mošnová, PhDr. Nováková, Ing. Smitka, Mgr.Tomečka
Omluveni: dr. Bencsiková , dr. Pazdrová, dr. Šmejkalová Musilová, dr. Švébišová, doc. Tomiška
 1. Dr.Maňásek přivítal přítomné, provedena revize minulého zápisu a představen program jednání.
 2. Dr.Maňásek tlumočil žádost dr. Bencsikové o přijetí do výboru PSNPO, členové jednohlasně souhlasí. Paní doktorka se nemohla z pracovních důvodů k jednání dostavit.
 3. P.Břicháček představil možnou podobu informačního a vzdělávacího portálu PSNPO e-LeON. Portál bude mít dvě části – informační a edukační. V plánu příprava kurzů akreditovaných ČLK. Následně propojení na web ČOS a SKVIMP. Nutné schválit logo portálu, připraveno několik variant, odhlasují členové výboru v dalším týdnu.
 4. Dr.Nováková prezentovala aktuální podobu webu ČOS. Nutriční problematika dostupná ve čtyřech odkazech jak v sekci pro odborníky, tak v sekci pro pacienty. Členové výboru ohodnotili velmi pozitivně přehlednost a kvalitu webových stránek. Nutné provedení aktualizace nutriční problematiky v pacientské sekci, bude osloven p.doc.Tomiška.
 5. Dr.Nováková žádá o účast některého z členů PSNPO v živém internetovém vysílání dne 2.5.2018. Vysílání na téma Výživa onkologického pacienta se ujme dr.Maňásek.
 6. Diskuze ohledně probíhající prezentace brožur Doporučení pro nutriční péči v onkologii. Odkaz k získání brožur bude umístěn na webu ČOS (s dr.Novákovou projedná dr.Maňásek).
  dr.Maňásek připraví text za účelem prezentace v č.Klinická onkologie (redakci osloví dr.Tuček) a Medical Tribune (redakci osloví dr.Maňásek). Ing.Smitka již zaslal obrazovou dokumentaci.
 7. Snídaňové sympozium BOD 5/2018. Organizační výbor BOD přijal 3 prezentace - Doporučení pro nutriční péči v onkologii (dr.Maňásek), Nebezpečné diety (V.Andrášková), Pohybová terapie (dr.Holečková).
 8. Dr.Beneš vyzval k vytvoření kazuistik k jednotlivým kapitolám v brožuře Doporučení pro nutriční péči v onkologii. Každý autor navíc vytvoří 3 otázky (na výběr 4 varianty odpovědí, jedna správná) ve vztahu k tématu a kazuistice. Autoři zašlou dr.Benešovi do 15.6.2018.
 9. Mgr.Tomečka představil návrh projektu EFEKT 3 MĚSÍČNÍ CÍLENÉ NUTRIČNÍ INTERVENCE VYSOKOPROTEINOVÝM SIPPINGEM S ω-3 MASTNÝMI KYSELINAMI A VLÁKNINOU (+ 3 měsíční follow up) DOPLNĚNÉ O CVIČENÍ PACIENTŮ NA SNÍŽENÍ ZTRÁTY HMOTNOSTI, ZACHOVÁNÍ LBM, SÍLY STISKU, LABORATORNÍCH PARAMETRŮ A NA ÚSPĚŠNOST DOKONČENÍ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY U PACIENTŮ V RIZIKU MALNUTRICE SE SOLIDNÍMI TUMORY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU, GASTROESOPHAGU, RAKOVINY HLAVY A KRKU A RAKOVINY RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU. Členové se vyjádřili k reálným možnostem provedení projektu, připomínky zapracuje Mgr.Tomečka.
 10. V.Andrášková představila podobu vzdělávacích kurzů pro NT. Členové výboru nad kurzy přebírají záštitu. Nominováni přednášející.
 11. Doc.Tomíška - do příštího jednání pokračování v prezentaci aktualit s nutriční problematikou s diskuzí – do příštího setkání připraví aktualitu.

Další setkání PSNPO 3.10.2018 v Brně na obvyklém místě.

Zapsal MUDr.Viktor Maňásek, 27.4.2018.