Zápis z 31. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 22. 1. 2019

Zápis z 31. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 22. 1. 2019

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Pazdrová, Andrášková, Smitka, Mošnová
Host: Mgr. Petr Břicháček

 1. Dr. Holečková uvítala přítomné.
 2. Revize programu, shrnutí minulého zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání.
 3. Brožura Nutriční péče v onkologii:
  Přítomní se shodli na tom, že je možné brožuru distribuovat slovenským kolegům, ale není potřeba ji překládat do slovenštiny.
 4. Ing Smitka informoval o pokračujících jednáních o vydání brožury pro pacienty o výživě v českém jazyce, která je z dílny pacientské organizace European Cancer Patient Coalition.
  Paní Palouchová, jež je členka výboru této organizace, bude tento záměr tlumočit na jednání výboru. Vydání brožury podpoří APNP.
 5. Bc. Andrášková informovala o proběhlém semináři (listopad 2018, Jihlava) pro nutriční terapeutky, jehož se jako přednášející zúčastnili Dr. Tuček, Dr. Holečková, doc Tomíška a Dr. Havel. A jehož sponzorem byla firma Fresenius Kabi.
  Ohlasy na seminář jsou pozitivní, Bc. Andrášková a Mgr.Mošnová zpracují evaluační dotazníky a podají zprávu o výsledcích na některém z příštích jednání PSNPO.
  Natočená video záznamy z jednotlivých přednášek budou použity jako výukové materiály, upraveny do podoby e-learningových materiálů a budou zařazeny na e- LeON do sekce pro nutriční terapeuty.
  Tento rok proběhne identický seminář pro další zájemkyně z řad NT opět pod záštitou PSNPO
  Na konec roku 2019 či rok 2020 je v plánu kurz pokračovací.
 6. Mgr. Mošnová informovala o průběhu projeku „Bioimpedanční analýza“, který byl prováděn již v MOÚ Brno v KOC Nový Jičín.
  Nyní bude zahájen v ÚRO NNB a v KOC Jihlava.
  O jeho provádění projevili zájem Dr. Pazdrová ve VFN a Doc. Tomíška ve FN Bohunice. Materiály mu byly zaslány v průběhu jednání.
 7. PSNPO podpoří opět organizaci kurzu „Nutriční péče v onkologii“, o kterou byla požádána Dr. Holečková prof. Odrážkou pro katedru Radiační onkologie.
  Organizaci má na starosti Dr. Holečková
  Kurz se koná 24. 4. 2019 od 9 h v ÚRO, budova B, NNB Praha 8

  Program bude podobný tomu v roce 2016. Každá přednáška trvá 45 min :
  • Podvýživa při nádorovém onemocnění, systémová zánětlivá reakce – Doc. Tomíška
  • Kachexie, sarkopenie při nádorovém onemocnění – Doc Tomíška
  • Možnosti využití enterální a parenterální výživy pro onkologické pacienta – Dr. Maňásek
  • Péče o výživu při radioterapii nádorů ORL oblasti a jícnu – Dr. Holečková
  • Péče o výživu při radioterapii nádorů oblasti pánve – požádána Bude Dr. Meisnerová (provede Holečková)
  • Hodnocení stavu výživy v onkologii, nutričně rizikové diagnózy, kritické momenty v průběhu onkologické léčby. Dr. Beneš
  • O tématu poslední přednášky bude ještě rozhodnuto
   Definitivní verzi programu zašle Dr. Holečková na IPVZ, bude o něm informovat přednášející i ostatní členy PSNPO.
 8. Doc. Tomíška představil svou novou publikaci „Výživa onkologických pacientů“, která byla právě vydána.
 9. 11. 4. 2019 v rámci BOD proběhne opět „Snídaňové sympozium PSNPO“ pod názvem
  „eLeON - e-learning v onkologické nutrici“
  PSNPO se shodla, že se v rámci programu uskuteční křest výše uvedené knihy. Osloven bude prof. Vorlíček (provede Dr. Maňásek).

  Přednášky:
  • Petra Holečková: eLeON, e- learning v onkologické nutrici
  • Štěpán Tuček: Vstupy pro enterální výživu – přehled a kazuistika
  • Viktor Maňásek: Vstupy pro parenterální výživu - přehled a kazuistika
 10. Blok přednášek PSNPO na SKVIMP v Hradci Králové proběhne 13. 4. 2019 (termín potvrzen Dr. Novákem v průběhu PSNPO)
  Autoři a názvy:
  Maňásek Viktor: Parenterální výživa v onkologii - kontroverzní kasuistiky.
  Beneš Petr, Tuček Štěpán: DPV v paliativní onkologické péči - kdy nezačít? jak skončit?
  Tomiška Miroslav: Proteinový nebo omega-3 sipping pro onkologického pacienta?
  Holečková Petra: PEG před radioterapií nádorů hlavy a krku - dát či nedat?
 11. E-Leon, práce pokračují. Je potřeba naplnit dostatečně jednotlivé kurzy, tj. doplnit o kazuistiky – Dr. Holečková ano, Dr. Maňásek a Dr. Tuček budou informováni Dr. Holečkovou a Mgr. Břicháčkem, zda bude potřeba jejich kazuistik či dalších doplňujících materiálů.
  Dr Beneš – kazuistika není potřeba. Kazuistiky budou odeslány Dr. Benešovi, který provede recenzi.
  Vypracované kazuistiky i otázky budou odeslány Mgr. Břicháčkovi (brichacek@triamed.cz) k dalšímu zpracování do e- learningu.
 12. Další jednání PSNPO se uskuteční v Praze 23. 4. 2019 v 16 h.

Zápis vypracovala: P. Holečková