Klin Onkol 1999; 12(6): 211-212.

Souhrn: Cévní restenózy jsou současným velkým problémem léčby cévních stenóz pomocí stentů a balonkové angioplastiky. Toto sdělení seznamuje s možností endovaskulární brachyterapie v prevenci cévních restenóz a zveřejňuje první zkušenosti s tímto způsobem aplikace brachyterapie v naší republice.

Od března 1998 do července 1998 byla na Klinice radioterapie a onkologie ve spolupráci s intervenčními radiology, gastroenterology a angiology aplikována endovaskulární brachyterapie 2 pacientům s restenózou arteria poplitea a 3 pacientům s transjugulárním intrahepatálním portosystémovým zkratem. Endovaskulární brachyterapie byla všem pacientům aplikována vysokým dávkovým příkonem automatickým afterloadingem přístrojem Gammamed 12i. Bylo aplikováno jednorázové ozáření stenotického úseku cévy dávkou 12 Gy ve 3 mm od osy. Doba poléčebného sledování činila 82-159 dní. Ozářený úsek cévy byl sonograficky vyšetřen u všech pacientů. U 1 pacienta se vyskytla restenóza v léčeném úseku cévy 71 dní po aplikaci endovaskulární brachyterapie transjugulárního portosystémového zkratu. Všichni ostatní pacienti byli během doby poléčebného sledování bez restenózy.

Naše zkušenost v souladu s literaturou prokazuje, že endovaskulární brachyterapie je bezpečnou, pro pracoviště radiační onkologie vybavené automatickým high dose rate afterloadingovým systémem, technicky schůdnou a pacienty dobře tolerovanou metodou. Nepozorovali jsme žádné nežádoucí účinky související s endovaskulární brachyterapií.

Plný text v PDF