prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s. Odd klinické a radiační onkologie a FN HK, IPVZ (Kyjevská 44, 532 03 Pardubice)

E-mail: odrazka@seznam.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii