Archiv: 15. 10. 2001, ročník: 14, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2001; 14(5): 145-153.
Klíčová slova: primární bunuaná kultura, replikativní senescence, imortalizace, telomery, telomeráza, p53, p16<sup>INK4a</sup>, ras, myc
Autoři: Hatina Jiří, Reischig J.
Klin Onkol 2001; 14(5): 154-156.
Klíčová slova: Pomocné T lymfocyty, CD4+, Th1 a Th2 subpopulace, cytokiny, nádory
Autoři: Lauerová Ludmila, Kocák Ivo

Původní práce

Klin Onkol 2001; 14(5): 157-162.
Klíčová slova: karcinom prsu, ERBB2/HER-2, imunohistochemie, FISH
Autoři: Hermanová Markéta, Nenutil Rudolf, Kroupová Iva, Brázdil J., Lukášová E., Kozubek S.
Klin Onkol 2001; 14(5): 163-169.
Klíčová slova: non-Hodgkinský lymfom, autologní , transplantace, selekce, CD34+
Autoři: Válková Veronika, Trněný Marek, Slabý J., Matějčková Š., Vodvářková Š., Gasova Zdenka, Marinov Iuri, Jelínek Jaroslav, Apltauerová-Trnková Marie, Procházka Bohumír, Karban Josef, Klener Pavel
Klin Onkol 2001; 14(5): 170-173.
Klíčová slova: Karcinom plic; Nemalobuněčná plicní rakovina; Lymfadenektomie; Biopsie sentinelové uzliny; Sentinelová uzlina; Patentní modř
Autoři: Klein Jiří, Bohanes Tomáš, Král Vladimír, Neoral Čestmír, Tichý Tomáš, Škarda Jozef, Hajdúch Marián

Informace

Klin Onkol 2001; 14(5): 169.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.R. V.R.
Klin Onkol 2001; 14(5): 176.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.

Sdělení

Klin Onkol 2001; 14(5): 174-176.
Autoři: Dank Magdolna V. , Szucs Miklós, Magdolna Csepreghy, Béla Pikó, Erno K.Mako

Zprávy

Klin Onkol 2001; 14(5): 177-178.
Autoři: Fait Vuk
Klin Onkol 2001; 14(5): 178.
Autoři: Hájek Roman, Mayer Jiří

Onkologická společnost

Klin Onkol 2001; 14(5): 180.